Introduktionskurs för blivande handledare och elev hålls med jämna mellanrum.
För nästa kursstart titta på startsidan! Kursen är tre timmar lång (effektiv tid),  
men vi har pauser för fika. Under utbildningen diskuterar vi hur man                
struktuerar en körlektion på bästa sätt, för att öka säkerheten                         
och tryggheten när vi övningskör.                                                                 
                                                          
 
Tag med SVENSK GILTIG legitimation!